• Uw winkelmandje is momenteel leeg


Het stukje grond waar onze groenten groeien, heeft een boeiende geschiedenis. Ooit was het een buitendijks gebied waar Blokzijler boeren probeerden hun vee te laten grazen of gras te winnen, maar keer op keer nam de Zuyderzee het met hetzelfde gemak terug bij hoogwater. In tegenstelling tot andere polders in Flevoland heeft onze Noordoostpolder geen randmeer, waardoor dit buitendijkse land naadloos overgaat in het nieuwe polderland. De dijk van Lemmer naar Kadoelen via Urk werd aangelegd vanaf 1936, de polder viel droog in 1942, en in 1943 werden de eerste 100 cultuurboerderijen gebouwd om de polder tot bloei te brengen.

Pake Michiel, een pionier die in '42 naar de polder kwam, was een van de gelukkigen die in 1947 bij de eerste uitgifte een boerderij kreeg toegewezen: de 'Titus Brandsma Hoeve'. Het was oorspronkelijk een gemengd bedrijf met 22 hectare zandgrond, maar in de jaren vijftig ploegden de domeinen 2/3 van de kavel om, waardoor het nu een mix van zand, zavel en kleigrond is. In de jaren zeventig kocht Pake het aangrenzende stuk buitendijks land van 3 hectare, met humusrijk Blokzijlerzand, het fijnste zand ter wereld.

In 1981 nam Heit Simon, de tweede generatie, de boerderij over en schakelde in 1988 over naar biologische landbouw. Het gemengde karakter bleef behouden, maar in plaats van melkkoeien hield Simon een klein koppel vleesvee dat via huisverkoop werd afgezet. Vanaf 2008 werden op het voormalige buitendijkse perceel asperges geteeld, en nu, met de derde generatie Titus aan het roer, heeft de boerderij volledig de overstap gemaakt naar biologische groenteteelt. Asperges spelen hierin de hoofdrol en worden verkocht in de kraam op het erf en in de Zuyderzee Boerderijwinkel, naast een kleurrijke variatie aan andere gewassen die het hele jaar door gedijen.